IMG_0314

Ban giám hiệu

Thạc sỹ Trần Văn Lực –  Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng