Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 12/5/2018)

Tháng Năm 7, 2018 9:03 sáng

Lịch công tác tuần 37

(Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 12/5/2018)

Ngày Sáng Chiều Trực
Thứ 2Ngày7/5 Chào cờ, Hội ý đầu tuần Học nâng cao– Họp Phó HT chuyên môn tại Phòng GD + Nhận đề KSCLHKII Đ/c Lực
Thứ 3Ngày8/5 K9 học theo TKB– KSCL HKII:+ Khối 6: Ngữ văn, Sinh

+ Khối 8: Ngữ văn

– KSCL HKII:+ Khối 7: Ngữ văn, Vật lý+ Khối 8: Tổng hợp Đ/c Hương 
Thứ 4Ngày9/5 K9 học theo TKB– KSCL HKII:+ Khối 6: Toán, Tiếng Anh

+ Khối 8: Toán

– KSCL HKII:+ Khối 7: Toán, Tiếng Anh  Đ/c Ngọc
Thứ 5Ngày10/5 Học theo TKB Chấm KSCL HKII K6,7,8 Đ/c Lực
Thứ 6Ngày11/5 Học theo TKB Lên điểm KSCL HKII K6,7,8– Kiểm tra chéo hồ sơ K9 tại miền  Đ/c Ngọc
Thứ 7Ngày12/5 – Nộp kết quả KSCL HKII K6,7,8– Lên lớp theo TKB– Hội ý GVCN   Đ/c Hương